Zwerfkat of niet?

 

Zwerfkat of toch niet?

Het is moeilijk om een huiskat van een zwerfkat te onderscheiden.

Katten mogen in ons land vrij rondlopen, hierdoor is het moeilijk vast te stellen of een gevonden danwel aanloop kat een zwerfkat is, of een kat van een paar huizen of straten verderop.

Een gezonde kat mag niet zomaar naar het Dierentehuis Hoorn.

Om te voorkomen dat een gezonde kat, die vaak een eigenaar heeft, naar het Dierentehuis Hoorn wordt gebracht, is met de Dierenambulance Hoorn afgesproken dat zij alleen na overleg met het Dierentehuis Hoorn een kat mogen ophalen. Er zijn nu eenmaal kosten aan verbonden aan het vervoer en opvang en deze moet betaald worden door de eigenaar. Iedere gevonden danwel aanloop kat dient in eerste instantie aangemeld te worden bij Amivedi Hoorn, online via de site www.amivedi.nl of telefonisch 088-0064659.

Hoe komt u er achter of een loslopende kat een zwerfkat is?

Als u vermoedt dat u met een zwerfkat te maken heeft, is het belangrijk om de kat géén eten te geven, hoe verleidelijk dat ook mag zijn. De kans is namelijk groot dat de kat elke dag bij u langskomt. Er zijn die verschillende "eethuisjes" bezoeken voor extra eten. Vaak denken afzonderlijke buurtbewoners dat alleen zij voor de kat zorgen.

Als u een vreemde kat aantreft, neem dan eerst contact op met Amivedi Hoorn, online via de site www.amivedi.nl of telefonisch 088-0064659.

U kunt de kat ook bij het Dierentehuis Hoorn of een dierenarts na laten kijken op een chip.Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als de kat na 14 dagen niet voeren en/of aandacht geven nog steeds bij u in de tuin (of op de stoep) zit, meldt deze kat dan aan bij het Dierentehuis Hoorn, houdt u uw meldingsnummer van Amivedi bij de hand!

Uitzondering op de regel zijn:

loslopende kittens (onder de 4 maanden), moederpoezen met kittens, en zieke, gewonde of ondervoede dieren. Deze worden na beoordeling door de dierenambulance en in overleg met het dierentehuis meestal wel direct opgenomen.

Een vreemde kat voeren kan problemen geven!

Het voeren van onbekende katten kan soms nadelige/ averechtse gevolgen hebben voor het dier, Het is namelijk mogelijk dat het thuis speciale voeding krijgt.

Wat kunt u zelf doen.

Om na te gaan of een kat een zwerfkat is kan het zinvol zijn om in de buurt na te vragen of iemand de kat kent. Ook kunt u de kat een bandje omdoen ( een A4 papiertje oprollen tot bandje en vastzetten met een stukje plakband) met daarop de tekst: "wil de eigenaar contact opnemen?" met uw telefoonnummer of indien de kat is aangemeld bij Amivedl Hoorn het telefoonnummer van dit meldpunt (088-0064659). Dit bandje is veilig te gebruiken zonder dat de kat het risico loopt zich door het dragen van het bandje te verwonden. U kunt de kat ook bij het Dierentehuis Hoorn of bij uw eigen of dichtstbijzijnde dierenarts na laten kijken op een chip.

Verwilderde katten.

Voor echt verwilderde katten is een andere aanpak nodig. Het betreft hier dieren die slecht te benaderen zijn en een eigen territorium hebben. Om te voorkomen dat de populatie verder groeit is door de Dierenbescherming een *Castreren of Steriliseren en Terug plaatsen* methode ontwikkeld. De kat wordt gevangen (meestal met een vangkooi), geholpen en indien niet herplaatsbaar, teruggeplaatst op de vang locatie. De teruggeplaatste kat moet wel bijgevoerd worden en indien nodig (bijv. in het geval van ziekte) dient het DierentehuisHoorn geïnformeerd te worden. Het terugplaatsen voorkomt dat er een andere kat in het territorium komt en helpt de kattenpopulatie in uw buurt te beperken. Als u vermoedt met een verwilderde kat te maken te hebben, meldt deze dan eerst aan bij Amivedi Hoorn. Zij zullen u verder vertellen hoe de lokale regels gelden en opgevolgd kunnen worden.

Maak van uw eigen kat geen asielzoeker!!

Er zijn diverse oorzaken waardoor een huiskat een zwerfkat kan worden. De kat voorzien van een chip of een halsbandje met een kokertje kan dan een oplossing zijn.

Chip je dier.

Alle problemen zijn veelal te voorkomen door de kat te laten chippen. Via de chip is de eigenaar van de kat te achterhalen, voorwaarde is dat de gegevens van de eigenaar en die van het dier correct zijn doorgegeven aan een landelijke databank die via internet door hulpverleners te raadplegen is. Na bijv. verhuizing of wijziging van telefoonnummer moet de eigenaar deze gegevens natuurlijk wel aan (laten) passen!

Bij het Dierentehuis Hoorn kunt u voor 15 euro uw dier laten chippen.
Klik voor info

Dierentehuis Hoorn:0229-218197 of mail info@dierenasiel-hoorn.nl

Dierenambulance Hoorn e.o.: 0229-245353  dierenambulancehoorn@hetnet.nl

Meldpunt Amivedi Hoorn: 088-0064659 of mail hoorn@amivedi.com

Sponsors

logo1stick Logo Sline2 Vivaldi Logo2 Logo Techno blauw2 Logo Erkend DierenLot Beneficiant highres